Dlaskův statek
Dlaskův statek Dlaskův statek - dvůr

Dlaskův statek

Dlaskův statek patří mezi nádherné a typické příklady roubené architektury českého venkova. Dlaskův statek je bývalá svobodnická usedlost a rychta a byl postaven v malebném údolí řeky Jizery v roce 1716. Dlaskův statek od svého vzniku prodělal četné stavební úpravy, nejrozsáhlejší v roce 1794 a 1841.

Dlaskův statek dnes tvoří jednopatrová obytná budova, obklopená trámcovou hradbou. Z původních staveb se v areálu dvora dochovala roubená stodola. Součástí usedlosti je socha Panny Marie z roku 1784 a patrový roubený špýchar, který byl přenesen z Malého Rohozce.

Dnes je Dlaskův statek součástí Muzea Českého ráje. Pravidelně se zde pořádají přehlídky lidového umění a folklóru především z oblasti Pojizeří. V objektu je instalována expozice vesnického obydlí, řemeslnického a zemědělského nářadí. Pravidelně se zde konají národopisné slavnosti. Přístup ke statku je autem ze silnice od Turnova nebo přilehlé turistické stezky.